Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
head-small-image
2019.04.30. Közgyűlés meghívó

MEGHÍVÓ
A PANNONDIÁK ISKOLASZÖVETKEZET KÖZGYŰLÉSÉRE


A közgyűlés időpontja: 2019. május 15., 8. óra

A közgyűlés helye: PannonDiák Iskolaszövetkezet, 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.


A közgyűlés napirendje:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.
2. Az Igazgatóság beszámolója a 2018-as gazdasági évről.
3. A Felügyelőbizottság beszámolója a 2018-as évről.
4. Az iskolaszövetkezet 2018. évi éves beszámolójának, mérlegének elfogadása, döntés az adózott eredmény elfogadásáról.
5. A közgyűlés jegyzőkönyvének aláírása.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen legfeljebb a tagok 10 %-nak képviseletére jogosult.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon helyen, 2019. május 22-én, 8 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

A közgyűlésre ezennel minden PannonDiák Iskolaszövetkezeti tagot szeretettel meghívunk.
A közgyűlésre a meghívót a PannonDiák Iskolaszövetkezet hirdetmény útján juttatja el.

Székesfehérvár, 2019. április 30.

Közgyűlési kíírás