Infóbox


Pannondiák Iskolaszövetkezet közgyülés 2017.05.22

MEGHÍVÓ
A PANNONDIÁK ISKOLASZÖVETKEZET KÖZGYŰLÉSÉRE

A közgyűlés időpontja: 2017. május 22., 8. óra

A közgyűlés helye: PannonDiák Iskolaszövetkezet, 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

A közgyűlés napirendje:
1.      A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.
2.      Az Igazgatóság beszámolója a 2016-ös gazdasági évről.
3.      A Felügyelőbizottság beszámolója a 2016-ös évről.
4.      Az iskolaszövetkezet 2016. évi éves beszámolójának, mérlegének elfogadása, döntés az adózott eredmény elfogadásáról.
5.      A közgyűlés jegyzőkönyvének aláírása.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen legfeljebb a tagok 10 %-nak képviseletére jogosult.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon helyen, 2017. május 26-én, 8 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

A közgyűlésre ezennel minden PannonDiák Iskolaszövetkezeti tagot szeretettel meghívunk.
A közgyűlésre a meghívót a PannonDiák Iskolaszövetkezet hirdetmény útján juttatja el.

Székesfehérvár, 2017. május 5.

A dokumentum elérhető a következő linken:
http://www.pannondiak.hu/html/pd_kozgyules_20170522.pdf

 

Touré Fatime
PannonDiák Iskolaszövetkezet
Összes infó >>>