Infóbox


Pannondiák Iskolaszövetkezet közgyülés 2016.10.02

MEGHÍVÓ

A PANNONDIÁK ISKOLASZÖVETKEZET KÖZGYŰLÉSÉRE

A közgyűlés időpontja: 2016. november 2., 8. óra

A közgyűlés helye: PannonDiák Iskolaszövetkezet, 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

A közgyűlés napirendje:

1. Döntés a Szövetkezeti törvény 2016. szeptember 1. napjától hatályos változásai miatt szükséges alapszabály-módosításokról
2. Döntés az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak választásáról, és az alapszabály ennek megfelelő módosításáról
3. Döntés a jelenlegi győri fióktelep megszűntetéséről és új fióktelep létesítéséről, és az alapszabály ennek megfelelő módosításáról
4. Döntés az alapszabálynak a szövetkezet és a tag gazdasági együttműködéséről szóló rendelkezésének módosításáról

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen legfeljebb a tagok 10 %-nak képviseletére jogosult.

A közgyűlés határozatait - az alpszabályban előírt kivételekkel - egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon helyen, 2016. november 7.-én, 8 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlésre ezennel minden PannonDiák Iskolaszövetkezeti tagot szeretettel meghívunk.

Székesfehérvár, 2016. szeptember 28.

Touré Fatime
elnök
PannonDiák Iskolaszövetkezet

Letölthető verzió: http://www.pannondiak.hu/html/kozgyules_20161002.pdf

 
Összes infó >>>