Infóbox


Pannondiák Iskolaszövetkezet közgyűlés 2016.05.18

MEGHÍVÓ

A PANNONDIÁK ISKOLASZÖVETKEZET KÖZGYŰLÉSÉRE

A közgyűlés időpontja: 2016. május 18., 8. óra

A közgyűlés helye: PannonDiák Iskolaszövetkezet, 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.

A közgyűlés napirendje:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.
2. Az Igazgatóság beszámolója a 2015-ös gazdasági évről.
3. A Felügyelőbizottság beszámolója a 2015-ös évről.
4. Az iskolaszövetkezet 2015. évi éves beszámolójának, mérlegének elfogadása, döntés az adózott eredmény elfogadásáról.
5. A közgyűlés jegyzőkönyvének aláírása.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen legfeljebb a tagok 10 %-nak képviseletére jogosult.

A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon helyen, 2016. május 25-én, 8 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon. A közgyűlésre ezennel minden PannonDiák Iskolaszövetkezeti tagot szeretettel meghívunk. A közgyűlésre a meghívót a PannonDiák Iskolaszövetkezet hirdetmény útján juttatja el.

Székesfehérvár, 2016. május 2.

Touré Fatime
PannonDiák Iskolaszövetkezet
Összes infó >>>