Infóbox


Pannondiák Iskolaszövetkezet közgyülés 2015.04.08

 

MEGHÍVÓ
A PANNONDIÁK ISKOLASZÖVETKEZET KÖZGYŰLÉSÉRE

 

A közgyűlés időpontja: 2015. április 8., 8 óra 

A közgyűlés helye: PannonDiák Iskolaszövetkezet, 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100., 199 ép. 1. em. tárgyaló 

A közgyűlés napirendje: 

   1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető,
       jegyzőkönyv hitelesítők. 

   2. Döntés új fióktelepek létesítéséről és korábbi fióktelepek megszüntetéséről. 

   3. Döntés az alapszabály fióktelepekre vonatkozó rendelkezéseinek módosításáról. 

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen legfeljebb a tagok 10 %-nak képviseletére jogosult. 

A közgyűlés határozatait - az alapszabályban előírt kivételekkel - egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon helyen, 2015. április 13., 8 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. 

A közgyűlésre ezennel minden PannonDiák Iskolaszövetkezeti tagot szeretettel meghívunk. 

Székesfehérvár, 2015. március 23.

 

Toure Fatime
elnök
Pannondiák Iskolaszövetkezet 

 
Összes infó >>>