Infóbox


Pannondiák Iskolaszövetkezet közgyülés 2015.02.18

MEGHÍVÓ
A PANNONDIÁK ISKOLASZÖVETKEZET KÖZGYŰLÉSÉRE

A közgyűlés időpontja: 2015. február 18., 8 óra
A közgyűlés helye: PannonDiák Iskolaszövetkezet, 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100., 199 ép. 1. em. tárgyaló

A közgyűlés napirendje:
1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.
2. Döntés új fióktelep létesítéséről és korábbi fióktelep megszűntetéséről.
3. Döntés az alapszabály módosításáról.


A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen legfeljebb egy tag képviseletére jogosult.


A közgyűlés határozatait – az alapszabályban előírt kivételekkel - egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon helyen, 2015. február 23., 8 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.


A közgyűlésre ezennel minden PannonDiák Iskolaszövetkezeti tagot szeretettel meghívunk.

Székesfehérvár, 2015. február 2.

Touré Fatime
elnök
PannonDiák Iskolaszövetkezet
Összes infó >>>