Infóbox


Pannondiák Iskolaszövetkezet közgyülés 2014.11.03

MEGHÍVÓ
A PANNONDIÁK ISKOLASZÖVETKEZET KÖZGYŰLÉSÉRE
 

A közgyűlés időpontja: 2014. november 3., 8 óra 

A közgyűlés helye: PannonDiák Iskolaszövetkezet, 1095 Budapest Soroksári út 48.

A közgyűlés napirendje:
  1.  A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:  levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők.
  2.  Döntés új fióktelep létesítéséről
  3.  Döntés a tevékenységi körök módosításáról
  4.  Döntés az új Polgári Törvénykönyv hatálya alá kerülésről  
  5.  Döntés a tagsági jogviszony megszűnésével kapcsolatos egyes  kérdésekről (részjegy visszautalása, jogviszony megszűnésének időpontja)
  6.  Döntés a közgyűlésen alkalmazandó szavazati arányokról
  7.  Döntés az új Ptk-val és a módosított szövetkezeti törvénnyel összefüggő módosításokról
  8.  Döntés az alapszabály módosításáról.
 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van. A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az Igazgatóság és a  felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen legfeljebb egy tag képviseletére jogosult.

A közgyűlés határozatait  –  az alapszabályban előírt kivételekkel  -  egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon helyen,  2014. november 6.-én, 8 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.


A közgyűlésre ezennel minden PannonDiák Iskolaszövetkezeti tagot szeretettel meghívunk.  


Székesfehérvár, 2014. október 16.
 

Touré Fatime
elnök
PannonDiák IskolaszövetkezetÖsszes infó >>>